Zaupalo nam je že več kot 100 strank:
 
Privatni sektor:

Probanka d.d.
Hidria Rotomatika d.o.o.
Coca Cola HBC Slovenija d.o.o.
Generali Zavarovalnica d.d.
Energetika Celje javno podjetje d.o.o.
Pliva Ljubljana d.o.o.
Mlekarna Celeia d.o.o.
Prevent Global d.d.
Surovina d.d.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
PUP Velenje d.d.
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Lekarna Tolmin Martina Klanjšček, mag. farm.
Lekarne Ptuj
SDE Slovenije
Sindikat državnih in družbenih organov
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
Sindikat železničarjev Slovenije
Komunala Kranj d.o.o.
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Agencija Mori d.o.o.
Alpdom d.d.
Andragoški center Slovenije
Center za korekcijo sluha in govora Portorož
Gasilska zveza Slovenije
Giz gradis
Granit d.d.
LIZ Inženiring d.d.
Javno podjetje Infra d.o.o.
Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d.
Panvita, Prašičereja Nemščak d.o.o.
Počkaj d.o.o.
Finančna varnost d.o.o.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.
Ribiška družina Radgona
Rudnik Žirovski vrh Javno podj. za zapiranje rudnika urana d.o.o.
Sava hoteli Bled, d.o.o.
Metropol group d.d.
Casino Bled, d.d.
SNG Opera in balet
ZSSS Območna organizacija sindikatov Celje
Ascom d.o.o.

 
Javni sektor:
Splošna bolnišnica Jesenice
Osnovna šola Vič
Dvojezična osnovna šola 1 Lendava
II. Osnovna šola Žalec
IV. Osnovna šola Celje
Osnovna šola Dob
Osnovna šola Vrhovci
Osnovna šola Apače
Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas
Osnovna šola Frana Roša
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše
Osnovna šola Lava
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
Srednja ekonomska šola Ljubljana
Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola
Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Gimnazija Bežigrad
Gimnazija Kočevje
Gimnazija Nova Gorica
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
Ljudska univerza Sežana
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
UM Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
UM fakulteta za gradbeništvo
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Občina Kanal ob Soči
Občina Velika Polana
Dom starejših občanov Grosuplje
Dom Tisje
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Psihiatrična bolnišnica Begunje
VIZ Vrtec Mavrica Izola
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Javni zavod Dvorana Tabor Maribor
Mestni muzej Ljubljana
Koroški pokrajinski muzej
Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor
Zdravstveni dom Izola
Zdravstveni dom za študente Univerza v Ljubljani

itd..
   
Windows različica aplikacije ni več na voljo.
Prosimo izpolnite povpraševanje za spletno aplikacijo na naslovu
www.e-delovodnik.si